Cognitieve gedragstherapie

Cognitie betekent: kennen of weten. Bij deze vorm van psychotherapie wordt een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie aangeboden. Het doel van deze combinatietherapie is problematische situaties vanuit een ander oogpunt te leren zien. Hierdoor zal je gedrag veranderen en nemen je klachten af.

Problemen kunnen worden opgelost door je gedrag te bespreken, te onderzoeken en te veranderen. Ook als niet meer te achterhalen is wat de oorzaak van een probleem is, kan wel worden gekeken waarom het probleem bij jou nu nog bestaat. Het is een therapievorm die is gericht op zowel het heden als de toekomst.

Gedrag, gevoel en gedachten

Hoe jij je voelt is van invloed op je gedrag. Een negatieve kijk op jouw overtuigingen zal tot gevolg hebben dat je negatieve gevoelens krijgt. Dit kunnen zijn:

  • irritatie
  • angst
  • somberheid
  • ADHD
  • dwangproblemen
  • agressie en opstandigheid (bij kinderen/jongeren)

Veranderen vraagt om de nodige inzet bij cognitieve gedragstherapie. De actieve therapievorm kent niet alleen therapiesessies, maar ook huiswerkopdrachten en oefeningen. Cognitieve gedragstherapie kan een goede vorm van hulpverlening zijn, als jij in korte tijd samen met mij een positieve verandering wilt bereiken voor jouw klachten.

Door dit proces te doorlopen, is de kans klein dat de fysieke en mentale problemen zullen terugkomen. Het onderzoeken en aanpassen van jouw gedrag en gedachten zal jou de nodige inzichten geven. Hierdoor is het voor jou na de therapie mogelijk om de negatieve spiraal te doorbreken en te herkennen waar de knelpunten zitten. Als therapeut kan ik jou op meerdere momenten de volgende vragen stellen:

  • tegen welke problemen loop je aan?
  • hoe ver ben je met de doelen die je hebt gesteld?
  • in hoeverre vormen jouw klachten nog een belemmering?

Evalueren

Door regelmatig met jou te bespreken hoe jij je voelt, kunnen we samen zorgen dat we op het juiste pad blijven. Ook kunnen we de cognitieve gedragstherapie dan bijstellen als dat blijkt te zijn. De behoeften die jij hebt, staan centraal tijdens de sessies. Het grootste effect wordt bereikt als jij je veilig voelt in mijn aanwezigheid. Ben je overtuigd dat cognitieve gedragstherapie de juiste insteek vormt voor het oplossen van jouw klachten? Neem dan vooral contact met mij op, dan gaan we samen aan de slag.