EMDR therapie

Een heftige gebeurtenis kan dusdanig schokkend, beangstigend of pijnlijk zijn, dat het jou niet lukt om dit zelf goed te verwerken. Het kan tot gevolg hebben dat je vastloopt in je leven en dat kan zich uiten in verschillende klachten. Deze problemen kunnen zowel mentaal als fysiek belastend voor je zijn.

De manier waarop een trauma zich openbaart, verschilt per persoon. Het kan zijn dat jij je niet goed voelt of snel geïrriteerd bent. Misschien beleef je de gebeurtenis steeds opnieuw en voel jij je angstig. Het is ook mogelijk dat je naasten jou erop wijzen dat het niet goed met jou gaat, terwijl jij dat zelf niet in de gaten hebt. Tijd om je leven weer op de rit te krijgen. Als psycholoog kan ik jou hierbij helpen.

Wat is EMDR?

EMDR is een effectieve vorm van therapie die wordt ingezet bij klachten als gevolg van een heftig incident. Voordat met de therapie kan worden begonnen, zal ik met jou bespreken wat jouw klachten zijn en hoe ze zijn ontstaan. Ook zal er aandacht zijn voor jouw persoonlijkheid en jouw persoonlijke draagkracht.

Op het moment dat we echt starten, vraag ik aan jou om terug te denken aan het trauma dat jij hebt meegemaakt. Dit geeft mij veel informatie over de invloed die het trauma heeft op jouw leven. Terwijl jij in gedachten naar de gebeurtenis teruggaat, leid ik jou op hetzelfde moment af door je een prikkel te geven. Dit kan ik doen door mijn vingers voor jouw ogen heen en weer te bewegen of gebruik te maken van een lampje. Het doel van deze therapie is zorgen voor afleiding, terwijl jij terugdenkt aan het trauma. Hierdoor zal de negatieve impact die het op jou heeft al snel afnemen. Positieve gebeurtenissen in jouw leven krijgen op deze manier de kans om naar voren te komen en dat vergroot jouw plezier in het leven.

Schokkende gebeurtenissen

Deze therapievorm kan door mij worden ingezet, als jij een ingrijpend trauma hebt meegemaakt, zoals:

  • ernstige ziekte
  • verkrachting of ernstig misbruik
  • verlies van een geliefde of baan
  • overval

Een dergelijke situatie meemaken, kan veel verschillende klachten tot gevolg hebben die van lichamelijke of geestelijke aard kunnen zijn. Ga niet langer gebukt onder de ervaringen uit het verleden, maar laat mij jou helpen.

Klachten bij trauma

Veelvoorkomende klachten die optreden nadat je een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zijn:

  • schuldgevoel of negatief zelfbeeld
  • angst, onrust of paniek
  • slaapproblemen
  • stress en irritatie
  • herbelevingen
  • vermijdend gedrag

Deze symptomen wijzen op een Posttraumatische Stress-stoornis, dat bekend staat onder de afkorting: PTSS. De klachten die je hebt ontwikkeld, belemmeren jou in je doen en laten en dat vergt veel van je energie. De traumatische gebeurtenis heeft dusdanige sporen achtergelaten dat je gebukt gaat onder het voorval. Helaas lukt het niet altijd om ervaringen op eigen kracht een plekje te geven. Met hulp van de mij ga jij je na de therapie steeds een stukje beter voelen. De invloed van de gebeurtenis verzwakt, waardoor jouw klachten zullen afnemen.